📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 29 มี.ค.2566

💥 อุบลฯ -ศรีสะเกษ PM2.5 วันนี้ เกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากจำเป็น หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 29 มี.ค.2566 ดังนี้
.......................................................................................
การตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. 
☹ จ.อุบลราชธานี 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
☹ จ.ศรีสะเกษ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
📌 อยู่ในระดับเกินมาตรฐานกำหนด (เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
📌  ประชาชนควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากจำเป็น หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์

😏 จ.มุกดาหาร 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
📌 อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานกำหนด และอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
📌 สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
.
😏 จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร ยังไม่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (มีแผนการติดตั้งสถานีฯ ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2566) 
.....................................................................................
 🔥 การตรวจสอบจุดความร้อน ตามการรายงานของ gistda วันที่ 28 มี.ค.66
▪️ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี พบจุดความร้อนในพื้นที่ รวม 28 จุด ได้แก่ อ.โขงเจียม 2 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ) อ.เขื่องใน 9 จุด (เขต สปก. 1 จุด พื้นที่เกษตร 6 จุด และชุมชน 2 จุด) อ.เขมราฐ 4 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 3 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.นาจะหลวย 1 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.น้ำยืน 2 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.บุณฑริก 3 จุด (ป่าอนุรักษ์ 2 จุด และป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด) อ.ตระการพืชผล 2 จุด (พื้นที่เกษตร) อ.พิบูลมังสาหาร 2 จุด (พื้นที่เกษตร 1 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.สิรินธร 1 จุด (ป่าอนุรักษ์) อ.นาตาล 2 จุด (เขต สปก. 1 จุด และชุมชน 1 จุด)
▪️ พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พบจุดความร้อนในพื้นที่รวม 4 จุด ได้แก่ อ.กันทรารมย์ 1 จุด (ชุมชน) อ.ขุนหาญ 1 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด) อ.ราษีไศล 1 จุด (พื้นที่เกษตร) และ อ.ภูสิงห์ 1 จุด (ป่าอนุรักษ์)
▪️ พื้นที่ จ.มุกดาหาร พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ รวม 4 จุด ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร 1 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ) อ.ดงหลวง 1 จุด (ป่าอนุรักษ์) และ อ.คำชะอี 2 จุด (ป่าอนุรักษ์)
▪️ พื้นที่ จ.อำนาจเจริญ พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ รวม 11 จุด ได้แก่ อ.ชานุมาน 3 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด และพื้นที่เกษตร 2 จุด) อ.หัวตะพาน 6 จุด (พื้นที่เกษตร 5 จุด และชุมชน 1 จุด) และ อ.ลืออำนาจ 2 จุด (พื้นที่เกษตร)
▪️พื้นที่ จ.ยโสธร พบจุดความร้อนในพื้นที่ รวม 8 จุด ได้แก่ อ.กุดชุม 1 จุด (เขต สปก.) อ.ป่าติ้ว 1 จุด (พื้นที่เกษตร) และ อ.เลิงนกทา 6 จุด (ป่าอนุรักษ์ 4 จุด และเขต สปก. 2 จุด)
🔥 สำหรับจำนวนจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดความร้อน 701 จุด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดความร้อน 4,548 จุด 
🌞 จากการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 มี.ค. 2566 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag