✨ นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดยโสธร

✨ นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดยโสธร

สำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันอยากรับราชการ นั้น เนื่องจากดิฉันเป็นพี่สาวคนโต จึงอยากรับราชการเพื่อให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจ ถึงแม้เราจะเป็นคนชายขอบแต่เมื่อเรามุ่งมั่น ตั้งใจ เราก็สามารถสอบราชการและทำตามความฝันของเราได้ และพ่อแม่ยังสามารถใช้สิทธิจ่ายตรง ซึ่งเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้อีกด้วย

ส่วนความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 นั้น ดิฉันมีความภาคภูมิใจอย่างมาก ตลอดระยะเวลาการทำงานรับราชการ ดิฉันคิดเสมอว่าเราใช้เงินเดือนที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชน ดังนั้นเราต้องทำงานให้คุ้มค่า ดิฉันจึงมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงาน มีจิตอาสาในการให้บริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ที่มารับบริการ โดยยึดหลักในการทำงาน คือ ข้าราชการ ทำงานเพื่อแผ่นดิน เพื่อรับใช้สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาท และเพื่อประเทศชาติ.

ผลงานเด่น : งานบูรณาการเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์

“ข้าราชการวิถีใหม่ ใฝ่คุณธรรม บริการเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag