📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 31 มี.ค.2566

💥 อุบลฯ -ศรีสะเกษ-มุกดาหาร PM2.5 วันนี้ ไม่เกินมาตรฐาน สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
📣 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 31 มี.ค.2566 ดังนี้
.......................................................................................
การตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 08.00 น. 
😏 จ.อุบลราชธานี 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
😏 จ.ศรีสะเกษ 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
😏 จ.มุกดาหาร 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
📌 อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
📌 สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
.
😏 จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร ยังไม่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (มีแผนการติดตั้งสถานีฯ ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2566) 
.....................................................................................
 🔥 การตรวจสอบจุดความร้อน ตามการรายงานของ gistda วันที่ 30 มี.ค.66
▪️ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี พบจุดความร้อนในพื้นที่ รวม 16 จุด ได้แก่ อ.ศรีเมืองใหม่ 2 จุด (พื้นที่เกษตร 1 จุด และชุมชน 1 จุด) อ.เขื่องใน 10 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ 2 จุด และพื้นที่เกษตร 8 จุด) อ.บุณฑริก 1 จุด (เขต สปก.) อ.ม่วงสามสิบ 2 จุด (ชุมชน) และ อ.พิบูลมังสาหาร 1 จุด (พื้นที่เกษตร 1 จุด)
▪️ พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พบจุดความร้อนในพื้นที่รวม 5 จุด ได้แก่ อ.ภูสิงห์ 1 จุด (ป่าอนุรักษ์) และ อ.ศิลาลาด 4 จุด (ริมทางหลวง 1 จุด และพื้นที่เกษตร 3 จุด)
▪️ พื้นที่ จ.มุกดาหาร พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.คำชะอี 1 จุด (ป่าอนุรักษ์)
▪️ พื้นที่ จ.อำนาจเจริญ พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ รวม 2 จุด ได้แก่ อ.ชานุมาน 1 จุด (ป่าสงวนแห่งชาติ) และ อ.พนา 1 จุด (ชุมชน)
▪️พื้นที่ จ.ยโสธร พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.มหาชนะชัย 2 จุด (พื้นที่เกษตร)
🔥 สำหรับจำนวนจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดความร้อน 356 จุด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดความร้อน 1,970 จุด  
🌬 จากการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2566 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag