ใกล้ที่ไหน บริจาคเลือดที่นั่น 🩸

ใกล้ที่ไหน บริจาคเลือดที่นั่น 🩸

🏃‍♂️พร้อมแล้วไปหา BloodCoach🩸 กัน
📍คลิก https://blooddonationthai.com/th/ 


Cr. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag