🚭 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันดับ 1 คือ การสูบบุหรี่และการรับควันบุหรี่จากผู้อื่น

🚭 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันดับ 1 คือ การสูบบุหรี่และการรับควันบุหรี่จากผู้อื่น

หากสามารถลดปัจจัยเสี่ยงลงได้ จะช่วยลดการสูญเสียจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เพราะบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ = ไม่เสี่ยง (heart eyes)


Cr. หมอพร้อม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag