🎉 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น”

🎉 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Tast” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๖ โดยเมนูที่ได้รับการคัดเลือกของจังหวัดอุบลราชธานี คือเมนู “ลาบหมาน้อย”

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag