📢📢 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ⭐ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ⭐ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

📢📢 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ⭐ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ⭐ วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ตลาดเขมราษฎร์ธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag