💥💥 เริ่มแล้ว! ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ ต้องยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยต่อการทำธุรกรรมเงินสด 🛡

💥💥 เริ่มแล้ว! ฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ ต้องยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยต่อการทำธุรกรรมเงินสด 🛡
.
เริ่มมีผลใช้แล้วในทุกพื้นที่ สำหรับมาตรการยืนยันตัวตนของผู้ฝากเงินสด เมื่อทำธุรกรรมผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ หรือตู้ CDM (Cash Deposit Machine) ทุกธนาคาร ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย กำหนดขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
.
ผู้ฝากเงินเข้าบัญชีภายในและต่างธนาคาร และชำระบิลด้วยเงินสด ต้องแสดงตนผ่าน 2 ช่องทาง

>> ระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นรอรับ SMS OTP และกดรหัสที่ได้รับ สามารถฝากได้สูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง

>> ใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของผู้ฝากเงินและรหัสส่วนตัว (PIN) สามารถฝากได้สูงสุด 100,000 บาทต่อรายการ
.
มาตรการดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน จากการก่ออาชญากรรม ยาเสพติด และการพนัน รวมถึงการทำธุรกรรมหลอกลวงทางการเงิน เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มมิจฉาชีพหลอกขายสินค้า ขณะเดียวกัน เพื่อให้การทำธุรกรรมเงินสดมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทั้งต้นทางและปลายทาง รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้ประชาชนในการทำธุรกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงิน

Cr. ไทยคู่ฟ้า


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag