🙏 "ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์" เชิญเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

🙏 "ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์" เชิญเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

📌การแต่งกายเข้าสักการะ : แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่นุ่งสั้น และขอความร่วมมืองดเว้นสีดำ
โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ ๖ โซน
พื้นที่จอดรถโซน ๑
- หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี (จุดจอด VIP และผู้บังคับบัญชา)
- วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) จุดจอดรถพระสงฆฺ์
- วัดแจ้ง จุดจอดรถประชาชน จอดรถได้ประมาณ ๑๐๐ คัน
- วัดสารพัดนึก จุดจอดรถประชาชน จอดรถได้ประมาณ ๒๐๐ คัน (เสียค่าจอดรถ)
- จุดจอดรถหน้ายงสงวน (เอกชน เสียค่าจอดรถ)

** มีรถกอล์ฟบริการจุดละ 4 คัน
**สามารถเดินมาที่วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่)ได้

พื้นที่จอดรถโซน ๒
- สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศ.อ.ศ.อ.) จอดรถได้ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คัน
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ตชด.22) จอดได้ประมาณ ๑๐๐ คัน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จอดได้ประมาณ ๑๐๐ คัน
- ห้างเทสโกโลตัสอุบลฯ จอดได้ประมาณ ๑๐๐ คัน
- สวนสาธารณะห้วยม่วง จอดรถได้ประมาณ ๒๐๐ คัน
- วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จอดรถได้ประมาณ ๒๐๐ คัน
- โรงเรียนนารีนุกูล จอดรถได้ประมาณ ๘๐ คัน

** มีรถบัส (ตชด.22) จำนวน 2 คันไว้บริการ

พื้นที่จอดรถโซน ๓
- ศาลากลาง(เก่า) จุดจอดรถประชาชน จอดรถได้ประมาณ ๒๐๐ คัน
- ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี จุดจอดรถประชาชน จอดรถได้ประมาณ ๑๐๐ คัน
- วัดศรีอุบลรัตนาราม จอดรถได้ประมาณ ๕๐ คัน
- วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จอดรถได้ประมาณ ๕๐ คัน

** มีรถบัส (ตชด.22) จำนวน 2 คันไว้บริการ


พื้นที่จอดรถโซน ๔
- ลานจอดภายในสนามบินนานาชาติ จอดได้ประมาณ ๒๐๐ คัน
- สนามไดร์กอล์ฟ กองบิน ๒๑ จอดรถได้ประมาณ ๕๐ คัน
- โรงเรียนปทุมวิทยากร จอดรถได้ประมาณ ๑๐๐ คัน

** มีรถรางสวนสัตว์ บริการ รับ-ส่ง


พื้นที่จอดรถโซน ๕
- ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) จอดรถได้ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ คัน

** มีรถบัสบริการ รับ-ส่งพื้นที่จอดรถโซน ๖
- ลานจอดภายในค่ายสรรสิทธิ์ฯ (มทบ.22) จอดรถได้ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คัน

** มีรถบัสบริการ รับ-ส่ง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag