ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง “แผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ”

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ซึ่งจะเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ

โดยให้แผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ วรรณยุกต์ และตัวเลขได้ เช่น ผู้ที่ต้องการมีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นชื่อของตนเองสามารถทำได้ ซึ่งจะนำไปเปิดประมูล และนำรายได้มาสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนมากขึ้น และจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องรอประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดี ซึ่งจะมีการประกาศออกมาอีกครั้ง!!

   คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag