📣 กรมการกงสุลเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

📣 กรมการกงสุลเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
📍 กรุณาจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนมารับบริการ 📍

🔹 บริการทำหนังสือเดินทาง (จองคิวออนไลน์)
1. สามารถจองคิวออนไลน์นัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางผ่าน 
📌 www.qpassport.in.th
 
2. สามารถ "เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่" ที่จะเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง 
📌 โดยไปที่ "ข้อมูลบัญชี" เลือก "หนังสือเดินทาง" เลือก "รายละเอียด" เลือก "เปลี่ยนแปลงข้อมูล" เลือก "ข้อมูลการเข้ารับบริการ" และเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

📱 สอบถามเพิ่มเติม
- สายด่วน โทร. 08-0913-2278 และ 09-3010-5248 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

🔹 บริการรับรองเอกสาร (กรอกแบบฟอร์มออนไลน์)
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการรับรองเอกสาร
- กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ 
📌 https://bit.ly/2VVu2LX
- สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่
📌 https://forms.gle/e3yKC9ihGgSz67Nu8
เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลและนัดหมายวันเวลาที่จะเข้ารับบริการต่อไป 
2. สอบถาม/ ตรวจสอบการรับรองเอกสาร
- กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สายด่วน โทร. 02-575-1055 และ 02-575-1058 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
- สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สายด่วน โทร. 02-103-1631 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

สถานะ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

Cr. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag