เว็บไซต์การขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” สำหรับสถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคลเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เว็บไซต์การขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” สำหรับสถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคลเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับยา“ฟาวิพิราเวียร์” ทั้งแบบยาเม็ดและแบบยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็กเล็กและผู้ป่วยกลืนลำบากได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู “ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์

⭐เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ?
- หนังสือขอรับยา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในระบบ)
เอกสารเพิ่มเติม กรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน
- สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

⭐สำหรับสถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคลทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการขอรับยา”

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag