การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด
1/08/2565 | 159
เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 

📚 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด

คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กตามแนวคิด ACP ของสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่นที่รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมการเล่นทั้งแบบไทยและญี่ปุ่นมากถึง 40 กิจกรรม อาทิ เกมเตยกัก ตี่จับ ปาระเบิด ลิงชิงหาง กระต่ายขาเดียว ดารุมะซัง ถอนหัวไชเท้า เป็นต้น คู่มือฉบับนี้เหมาะสำหรับคุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ฝึกสอนที่ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ได้นำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับเด็ก ๆ ในการปกครอง นอกจากนี้ในคู่มือยังมีข้อแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการจัดโปรแกรม การเป็นผู้นำกิจกรรมที่ดี วิธีการประเมินเด็ก รวมถึงข้อควรระวังและการจัดการความปลอดภัยระหว่างการเล่น เป็นต้น