คู่มือสารตั้งต้นเล่ม 1 (สนามฉลาดเล่น)
1/08/2565 | 209
เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 

📚 คู่มือสารตั้งต้นเล่ม 1 (สนามฉลาดเล่น)

คู่มือสารตั้งต้น “สนามฉลาดเล่น” เป็นคู่มือที่เราอยากแนะนำให้คุณครูได้นำไปใช้เป็น “สารตั้งต้น” สำหรับการประยุกต์กิจกรรมต่าง ๆ ในคู่มือให้เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับเด็ก ๆ ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมความรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายตามวิชาเรียน ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กในวัยประถมศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการทำกิจกรรมทางกายในสนาม หรือพื้นที่ว่างในโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ออกมาทำกิจกรรม/สนุกนอกห้องเรียน โดยที่พวกเขาได้รับความรู้ไปพร้อมกันด้วย