📗 คู่มือประชาชน การเลือกตั้ง ส.ส. 🗓 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
17/04/2566 | 633
เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 

💥 เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 66
📗 คู่มือประชาชน การเลือกตั้ง ส.ส.
🗓 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท 
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก
แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ