คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ฉบับปฏิบัติการ
13/09/2564 | 205

?4 เหตุผลที่ชุมชนของคุณไม่ควรพลาด “คู่มือการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)” เล่มนี้!!

ในภาวะการระบาดของเชื้อโควิด 19 การมีศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี!!

ที่มา : http://ssss.network/w15nq