วารสาร PRD2GO ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
15/05/2566 | 746
เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 

📃 วารสาร PRD2GO ฉบับที่ 5 : ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เดือนนี้แอดขอนำเสนอ 📖
-  เปลี่ยน หรือเหมือนเดิม เปิดรายชื่อว่าที่ ส.ส.อีสานใต้
-  สปข.2 เกาะติดสนามเลือกตั้ง ส.ส. 2566
-  ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้งเหตุภายใน 21 พ.ค. 66