ข้อเตือนภัยคนไทยไปทำงานตุรกี

ข้อเตือนภัยคนไทยไปทำงานตุรกี
1. ต้องใช้วีซ่าทำงานเท่านั้น ไม่สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยว หรือเข้าไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าแบบทำงานภายหลัง
2. อยู่เกิน 30 วัน ผิดกฎหมาย ❌ หากเดินทางเข้าตุรกีโดยไม่มีวีซ่า
3. ต้องมีสัญญาจ้าง โดยระบุ เวลาทำงาน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และต้องลงลายมือชื่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 
4. ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ยึดหนังสือเดินทาง
5. อยู่เกินเวลาแล้วพาสปอร์ตหาย เสี่ยงการถูกจับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
 สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงอังการา
 📞(+90) 3124374318
Facebook : Royal Thai Embassy,Ankara
 consular.ank@mfa.go.th
📞 Hotline: (+90) 5336415698 (กรณีฉุกเฉิน)
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
📞 (+66) 2575 1047-51
📞 (+66) 2575 1053
🌐https://ehelp.consular.go.th/
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag