บุคลากรส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 
  นางสาวฉัตรสุดา โคตรพัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
 
กลุ่มแผนงานและวิชาการ    ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
นายวีรยุทธ น้อยพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ   
 
  นางสาวลักษณวตี นามศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
นางสาวอัจฉพรรณี สิงห์คีรี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
  นายธันยวัฒน์ เจริญชัย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
   

 
  นางสาวอรทัย พิทยากอบพันธุ์
นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
 
   

 
นางชนันธร วาภพ
นักประชาสัมพันธ์

 
     
     

 

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar