บุคลากรส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

 

   
  ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
 
กลุ่มแผนงานและวิชาการ    ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
นายวีรพล สุธาอรรถ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ   
 
  นางสาวลักษณวตี นามศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
  นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพรมเขียว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
   

 
  นายธันยวัฒน์ เจริญชัย
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
   
  นางชนันธร วาภพ
นักประชาสัมพันธ์
 

 

 

 

 คะแนนโหวต :