บุคลากรส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

 

 

 

(ว่าง)

 

 
  (ว่าง)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
 
 
กลุ่มแผนงานและวิชาการ    ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
(ว่าง)  
(ว่าง)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ   
 
  นางสาวลักษณวตี นามศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์กาศ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
  นางสาวฉัตรสุดา โคตรพัฒน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
นางสาวอัจฉพรรณี สิงห์คีรี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
  นายธันยวัฒน์ เจริญชัย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
   

 
นางชนันธร วาภพ
นักประชาสัมพันธ์

 
     
     

 

 

 

 คะแนนโหวต :