Facebook

 

 

Facebook

✨ กำหนดการ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ✨️ เส้นทางขบวนอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 🙏 "ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์" เชิญเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 🔴 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรอละพระโมคคัลลานะ ✨"ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์" เชิญกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จากประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

VDO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government