Facebook

 

 

Facebook

กรมควบคุมโรคแนะนำ ป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ Post-Pandemic 💥 กัญชากัญชงในไทยไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้านำไปต่างประเทศผิดกฎหมาย โทษหนักถึงประหารชีวิต ‼️ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น 📣 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ สสส. เปิดตัว DMIND Application นวัตกรรมสำหรับช่วยคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ ประชาชนเข้าไปประเมินอาการตนเองได้ง่ายๆ ผ่านหมอพร้อม ตำรวจทางหลวง แนะช่องทางการชำระค่าปรับ เมื่อได้รับใบสั่งจราจร

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image
image
image