บุคลากรส่วนเทคนิค

 

   
  นายสำรวย โฉมงาม
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนเทคนิค
 
 
 
นายรังสฤษฏ์ พุ่มแก้ว
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
  นายธวัช โอวาท 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
   
  นายรื่นรมย์ ผลงาม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
     
     
     
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar