ผู้บริหาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ สปข.2

 

   
  นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
 
   
  นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
 
 
นายวิมล หนูแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
 
นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 
นางวันวิภา แพงแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
 
นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
นางสาววิภาดา รัตนโรจนา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
 
นายสุพิชัย หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
 
นางสาวสมธิดา จะเกรง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

นางวาสนา แถวเพ็ชร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

นางมยุรี สงวนนาม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
     
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar