ปลูกต้นไม้ 58 ชนิด ได้คาร์บอนเครดิตแถมช่วยโลก!

ปลูกต้นไม้ 58 ชนิด ได้คาร์บอนเครดิตแถมช่วยโลก!

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนะปลูกต้นไม้ 58 ชนิด ได้คาร์บอนเครดิตแถมช่วยโลก ซึ่งต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 9 - 15 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี แต่มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถนำปริมาณการดูดซับคาร์บอนมาคำนวณแลกเปลี่ยนเป็น "คาร์บอนเครดิต" และนำมาซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตได้ ปัจจุบันราคา "คาร์บอนเครดิต" อยู่ที่ 120 บาท/ตันคาร์บอนไดออกไซด์

สำหรับต้นไม้ 58 ชนิดในไทยที่นำมาคำนวณแลกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเครดิต ได้ ประกอบด้วย 1.ตะเคียนทอง 2.ตะเคียนหิน 3.ตะเคียนชันตาแมว 4.ไม้สกุลยาง (ไม่รวมยางพารา) 5.สะเดา 6.สะเดาเทียม 7.ตะกู 8.ยมหิน 9.ยมหอม 10.นางพญาเสือโคร่ง 11.นนทรี 12.สัตบรรณ 13.ตีนเป็ดทะเล 14.พฤกษ์ 15.ปีบ 16.ตะแบกนา 17.เสลา 18.อินทนิลน้ำ19.ตะแบกเลือด 20.นากบุด 21.ไม้สัก 22.พะยูง 23.ชิงชัน 24.กระซิก 25.กระพี้เขาควาย 26.สาธร 27.แดง 28.ประดู่ป่า 29.ประดู่บ้าน 30.มะค่าโมง 31.มะค่าแต้ 32.เคี่ยม 33.เคี่ยมคะนอง 34.เต็ง 35.รัง 36.พะยอม 37.ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธรจำปีป่าจำปีถิ่นไทย จำปีดง จำปีแขก จำปีเพชร) 38.แคนา 39.กัลปพฤกษ์ 40.ราชพฤกษ์ 41.สุพรรณิการ์ 42.เหลืองปรีดียาธร 43.มะหาด 44.มะขามป้อม 45.หว้า 46.จามจุรี 47.พลับพลา 48.กันเกรา 49.กะทังใบใหญ่ 50.หลุมพอ 51.กฤษณา 52.ไม้หอม 53.เทพทาโร 54.ฝาง 55.ไผ่ทุกชนิด 56.ไม้สกุลมะม่วง 57.ไม้สกุลทุเรียน 58.มะขามคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag