🕌 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดปัตตานี

🕌 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดปัตตานี
/////////////////
🕌 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาดำเนินการสร้างประมาณ 9 ปี และทำพิธีเปิดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ โดยใช้พื้นที่บริเวณริมถนนหลวงสายปัตตานี-ยะลา ย่านตำบลอาเนาะรูกว้าง 3 ไร่ 55 ตารางวา ตามแนวคิดของรัฐบาลในสมัยนั้นที่ต้องการให้เกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่ห่างไกลที่มักมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่พัฒนาและความแตกต่างทางศาสนามัสยิดมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่ และโดมขนาดเล็กลงไปล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งด้านข้างมี หออะซาน 2 หอ และมีสระน้ำตั้งอยู่ด้านหน้าของมัสยิด ที่สะท้อนแสงเงาของมัสยิด ได้อย่างงดงาม ทั้งยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย

ที่มา : ภาพและเนื้อหาจาก เว็บไซต์จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag