💥💥 รู้มั้ย!!! เจ็บป่วยจากการทำงาน ยื่นผ่าน e-Compensate ได้แล้ว

💥💥 รู้มั้ย!!! เจ็บป่วยจากการทำงาน ยื่นผ่าน e-Compensate ได้แล้ว

สำนักงานประกันสังคมมีบริการ e-Compensate ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน เพื่อเบิกสิทธิกองทุนเงินทดแทน🤩

เพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้ ✨
- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th และลงชื่อเข้าใช้งาน
- ไปที่หัวข้อ SSO e-Service กองทุนเงินทดแทน
- กดเลือก ‘แจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
- ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัย
- ติดตามผลการวินิจฉัยและการจ่ายเงินทดแทนในระบบ e-Compensate

เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว สามารถรับเงินทดแทนได้ที่
👉🏻 สำนักงานประกันสังคม ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้
👉🏻 ธนาณัติหรือเช็คทางไปรษณีย์
👉🏻 บัญชีธนาคารออมทรัพย์ 4 แห่ง
📌 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
📌 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
📌 ธนาคารออมสิน
📌 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
👉🏻 พร้อมเพย์ที่ผูกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. สำนักงานประกันสังคม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag