✨ กำหนดการ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

✨ กำหนดการ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

📌การแต่งกายเข้าสักการะ : แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่นุ่งสั้น และขอความร่วมมืองดเว้นสีดำ
การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง : ควรเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน ร่มบังแดด กันฝน ยาดม ยาลม ยา(สำหรับผู้มีโรคประจำตัว) และรับประทานอาหาร เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้าน


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag