"เราชนะ" เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ

คลิกเลย https://rights.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

"เราชนะ" เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ

กลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ

.com หรือ สแกน qr-code หรือคลิก https://rights.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

👥 กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิร่วมเข้าโครงการเราชนะ

💵 จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท

💵 และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท

โดยสามารถสะสมวงเงิน และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

💥 สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

📌 สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทาง www.เราชนะ .com เท่านั้น

👉 โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

👉 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

☎️ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

☎️ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทร. 0 2111 1144คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag