ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว จำนวน 2 อัตรา


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อสอบ พรก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar