บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล

 

   
  นายวีรยุทธ น้อยพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล
 
 
 
นายสุพจน์ กาบแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
  นายมัชฌิมา วงศ์ษา
นายช่างไฟฟ้า
 
   
  นางสาวกีรณภรณ์ ศรีกุลวงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
     
     
     
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar