บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล

 

   
  นายวีรยุทธ น้อยพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัล
 
 
 
นายสุพจน์ กาบแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
  กนกพร สอนวงษา
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
 
 
นายมัชฌิมา วงศ์ษา
นายช่างไฟฟ้า
  นางสาวกีรณภรณ์ ศรีกุลวงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
  นายชัยอนันต์ ทองอ่อน
นักสื่อสารมวลชน
 
     
     

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar