ประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (หนองขอน) จำนวน 10 รายการ

ประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (หนองขอน) จำนวน 10 รายการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายทอดตลาด(หนองขอน)2มิ.ย.65.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar