สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในรอบเดือนกันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในรอบเดือนกันยายน 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบรายงานพัสดุ สขร.1 1 2.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar