สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในรอบเดือนตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในรอบเดือนตุลาคม 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบรายงานพัสดุ สขร.1 1.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar