📣 เปิดกำหนดการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

📣 เปิดกำหนดการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

📌 28 มิถุนายน
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2565 ณ วัดพระธาตุหนองบัว

📌 1-12 กรกฎาคม
เยือนชุมชน ชมวิถีคนทําเทียน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

📌 11 กรกฎาคม
พิธี “เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม” ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

📌 11-17 กรกฎาคม
กิจกรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
🔸 ชมวิถีวัฒนธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอําเภอ)
🔸 กิจกรรมสืบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม
🔸 กิจกรรมเช็กอินถิ่นเทียน
🔸 การจําหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP)
🔹 การประดับตกแต่งเมือง/คุ้มวัด

📌 13 กรกฎาคม
✨ พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
✨ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
✨ การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมเทียน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
✨ พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2565 ณ บริเวณปะรําพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

📌 13-14 กรกฎาคม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน)
⭕️ จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
⭕️ จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)

📌 14 กรกฎาคม
▪️ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรําพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
▪️ พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
▪️ พิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรําพิธี บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

📌 14-17 กรกฎาคม
จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

📌 19-30 กรกฎาคม
กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :