💥 สธ.จับมือตำรวจ ทลายแหล่งขายยาโควิดเถื่อน! ยึดยาโมนูลพิราเวียร์-ฟาวิพิราเวียร์ ได้กว่า 10 ล้านบาท

💥 สธ.จับมือตำรวจ ทลายแหล่งขายยาโควิดเถื่อน! ยึดยาโมนูลพิราเวียร์-ฟาวิพิราเวียร์ ได้กว่า 10 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ กองบัญชาการตำรวจสอบสวน แถลงผลการจับกุม 3 ผู้ต้องหาลักลอบขายยากลุ่มรักษาโควิด19 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งมีความผิดฐานร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา อีกทั้งการใช้ยากลุ่มรักษาโควิด19 จะต้องได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย

💊 จากการเข้าตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ สามารถยึดของกลางผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มูลค่าประมาณรวม 10,500,000 บาท โดยแบ่งเป็น
🔘 จุดแรกยึกของกลางได้มูลค่า 9,500,000 บาท ได้แก่ 1. ยา Monulpiravir ขนาด 200 มก. ยี่ห้อ Mylan จำนวน 1,351 กล่อง 2. ยา Monulpiravir ขนาด 200 มก. ยี่ห้อ Azista จำนวน 200 กล่อง 3. ยา Monulpiravir ขนาด 200 มก. ยี่ห้อ XENON จำนวน 300 กล่อง 4. ยา Favipiravir ขนาด 400 มก. ยี่ห้อ XENOn จำนวน 270 กล่อง
🔘 จุดที่ 2 เป็นการขยายผลจับกุมผู้ค้ารายย่อยในขบวนการดังกล่าว ยึดของกลางมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท มีทั้งยารักษาโควิด-19 และยาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เช่น 1. ยา FAVIKAST ขนาด 400 มก. จำนวน 20 กล่อง 2. ยา MOLAZ ขนาดบรรจุ 40 เม็ด จำนวน 30 กล่อง 3. ยา MOLNATRIS ขนาด 200 มก. จำนวน 82 กล่อง 4. ยา MOLUZEN ขนาด 200 มก. จำนวน 33 กล่อง เป็นต้น

📌 ผู้ต้องหาจะได้รับโทษในความผิดฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
📌 ส่วนความผิดฐานขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ประชาชนควรระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยารักษาโควิด-19 และยาอื่นๆ ต้องเลือกซื้อยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา หากซื้อยาเถื่อน อาจได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพเสี่ยงต่อดื้อยาและเกิดอาการแพ้ยารุนแรงได้

📞 ส่วนผู้ลักลอบขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามกฎหมาย หากตรวจพบจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ปคบ. โทร.1135 หรือแจ้งสายด่วน อย. โทร.1556


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :