👉วิธีการใช้ระบบ e-Form 💻📄

👉วิธีการใช้ระบบ e-Form 💻📄
👉 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เฉพาะเกษตรกร รายใหม่ ที่ปลูก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ประเภทโฉนด น.ส.4 🍇🍐🍎🍉🍓🍊🥭🍌🌴
👉 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน e-Form ได้ที่ >> https://efarmer.doae.go.th/

Cr. กรมส่งเสริมการเกษตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :