🌊 คาดการณ์สถานการณ์แม่น้ำมูล ล่วงหน้า 7 วัน (วันที่ 22-28 กันยายน 2565) ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี

🌊 คาดการณ์สถานการณ์แม่น้ำมูล ล่วงหน้า 7 วัน (วันที่ 22-28 กันยายน 2565) ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานีคะแนนโหวต :