อุบลฯ เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์น้ำหลาก

อุบลฯ เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์น้ำหลาก
🔴 นายเทิดพงศ์ ไชยอุดม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 และเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอ้านวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลบริเวณสถานีตรวจวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ในวันนี้ (21 กันยายน 2565 ) ระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.86 เมตร และได้ล้นตลิ่งต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณแนวฟันหลอและ ไหลหลากเข้าท่วมบริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อ้าเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

⚠️ ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ระดับน้ำในช่วงวันที่ 22 – 26 กันยายน 2565 ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ระดับน้ำล้นตลิ่งและไหลหลากเข้าท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่้า โดยอาจส่งผล กระทบต่อบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่้าบริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อ้าเภอวารินช้าราบ ในระยะนี้ได้

🔶️ ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ จึงได้แจ้งให้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที และดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar