⚠️อย.เตือน! “ขนมควันทะลัก” ผสมไนโตรเจนเหลว จะกินต้องรอให้ควันหมดก่อน ถ้าสัมผัสควันทำลายเนื้อเยื่อ หากสูดดมอาจหมดสติได้

⚠️อย.เตือน! “ขนมควันทะลัก” ผสมไนโตรเจนเหลว จะกินต้องรอให้ควันหมดก่อน ถ้าสัมผัสควันทำลายเนื้อเยื่อ หากสูดดมอาจหมดสติได้

‍👩‍🔬#สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือน ขนมที่มีส่วนผสม #ไนโตรเจนเหลว ที่เรียกว่า “ขนมควันทะลัก” หรือการดัดแปลงนำไนโตรเจนเหลวมาใช้ใส่อาหารเพื่อทำให้แข็ง เช่น ราดหรือผสมลงในไอศกรีม ราดลงบนขนมให้แข็งตัว ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการกิน สัมผัส หรือ สูดดมควันโดยตรง เสี่ยงได้รับอันตราย โดยไนโตรเจนเหลวจะทำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อถูกทำลายจากความเย็นจัด หากสูดดมโดยตรงอาจทำให้หมดสติได้ การกินอาหารประเภทนี้ ต้องรอให้ควันของไนโตรเจนเหลวระเหยออกไปให้หมดก่อนจึงจะกินได้

🧪ส่วนผู้ใช้ต้องใช้ไนโตรเจนเหลวที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากตรวจพบว่า ใช้ไนโตรเจนเหลวปริมาณมากและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จะเข้าข่ายการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

☎ทั้งนี้ หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน อย. โทร.1556 หรือไลน์ @FDAThai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar