ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิด กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จัดพิธีรายงานตนเองของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่ม จำนวน 10 นาย ดูแลครอบครัวกำลังพล ที่ได้สละชีพเพื่อชาติ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิด กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
จัดพิธีรายงานตนเองของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่ม จำนวน 10 นาย
ดูแลครอบครัวกำลังพล ที่ได้สละชีพเพื่อชาติ

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรายงานตนเองของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่ม จำนวน 10 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นทายาทของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิต โดยพิธีจัดให้มีขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัยล่ม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต 29 นาย และรอดชีวิต 76 นาย โดยในส่วนของการปฏิบัติการค้นหากำลังพล กองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆ ได้ทำการค้นหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กองทัพเรือได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยล่มนั้น โดย พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายเป็นอย่างมาก จึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงให้ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตเข้ารับการบรรจุรับราชการในกองทัพเรือ โดยในวันนี้มีทายาทของกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารายงานตนเอง จำนวน 10 นาย

ทั้งนี้ในส่วน ทายาท/ครอบครัว ของผู้เสียชีวิตรายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทางหน่วยต้นสังกัดจะเสนอกองทัพเรือเพื่อขอบรรจุเข้ารับราชการ ต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar