🔴 ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟัง ภารกิจนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี

🔴 ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟัง ภารกิจนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ทางเพจ กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (NBT UBON) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9 จังหวัดในพื้นที่อีสานตอนล่าง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar