📢 เปิดสอบ ภาค ก. ปี 64 ครั้งที่ 1 ขาดสอบกว่า 2 แสนคน สำนักงาน กพ. เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนเปิดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.นี้

📢 เปิดสอบ ภาค ก. ปี 64 ครั้งที่ 1 ขาดสอบกว่า 2 แสนคน
สำนักงาน กพ. เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนเปิดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ค.นี้

นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวถึงการเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ประจำปี 2564 ที่ถูกเลื่อนมาว่า ปีนี้ได้เปิดให้เข้าสอบในส่วนที่เลื่อนมาจากปีก่อน 2 แบบ คือ
💻 แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบเสร็จสิ้นไปตั้งเดือนเมษายน 2564 ประมาณ 50,000 คน และประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว
📗 แบบกระดาษ ประมาณ 700,000 คน จะแบ่งการสอบเป็น 2 ครั้ง คือ
✏️ ครั้งที่ 1 ให้สอบประมาณ 370,000 คน เปิดสอบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา
✏️ ส่วนครั้งที่ 2 ให้สอบประมาณ 340,000 คน เปิดสอบวันที่ 29 พฤษภาคม รวมทั้งหมด 12 ศูนย์สอบ จำนวน 118 สนามสอบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะประกาศผลสอบในเดือนสิงหาคมนี้

👥 ภาพรวมการเปิดสอบวันแรกพบมีประชาชนมาเข้าสอบประมาณกว่า 100,000 คน /มีผู้ขาดสอบกว่า 200,000 คน คาดสาเหตุมาจากการเลื่อนจากปัญหาโควิด-19 มานานเกินไป
ส่วนการเปิดสอบรอบที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อแก้ปัญหามีผู้เข้ามาสอบน้อย

📌 ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน จะให้ผู้ที่สมัครสอบไว้ แต่ติดเชื้อโควิดมาลงทะเบียนเพื่อให้สอบในเดือนสิงหาคมและประกาศผลสอบในเดือนเดียวกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :