13 พ.ค. 65 วันพืชมงคล 2565 ผลการเสี่ยงทาย พระโคกินน้ำ หญ้า ถั่ว เหล้า

13 พ.ค. 65 วันพืชมงคล 2565 ผลการเสี่ยงทาย พระโคกินน้ำ หญ้า ถั่ว เหล้า

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นการสืบสานประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร

โดยในพิธีมีการเสี่ยงทายผ้านุ่งและ พระโคเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง
ซึ่งในปีนี้ พระโคเลือกกิน
🥛🌱 น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
🥜 ถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
🥃 เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ส่วนการตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง) ปีนี้หยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :