🧶 กลุ่มผ้าไหมบ้านนาหว้า ณ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🧶 กลุ่มผ้าไหมบ้านนาหว้า ณ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางวงเดือน อุดมเดชาเวทย์ หัวหน้าศูนย์ศิลปาชีพอำเภอนาหว้า กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินต้น ที่วัดธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า ได้มีราษฎร จำนวน 6 คน รอรับเสด็จและทูลเกล้าถวายผ้าไหม เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทอดพระเนตรผ้าไหม ก็รู้สึกพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผ้าไหมมีลวดลายสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์แบบพื้นบ้าน

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2515 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีรับสั่งให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ราชเลขานุการในสมเด็จฯ พร้อมด้วยราชองครักษ์ พ.ต.ท.วิศิษฐ์ เดชกุญชร ณ อยุธยา (ยศขณะนั้น) มาพบราษฎร 6 คน ที่ถวายผ้าไหมในคราวนั้น (เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515) ให้ทอผ้าไหมเพิ่มขึ้น แล้วนำทูลเกล้าถวายอีกคนละ 6 ผืน เมื่อได้ทอดพระเนตรผ้าไหมก็พอพระราชหฤทัยเป็นยิ่งนัก รับสั่งให้ราษฎรทอผ้าไหมเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วนำทูลเกล้าฯ ถวายเป็นประจำทุกปี

ต่อมาปี พ.ศ.2520 พระองค์ท่านได้มีรับสั่งให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้า เป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาหว้า บ้านนาคูณใหญ่ บ้านท่าเรือ บ้านนางัว บ้านนาคอย และบ้านโคกสะอาด อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเซียงเซา บ้านหนองนกทา อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีรับสั่งให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองราชเลขานุการ ได้ตั้งชื่อกลุ่มทอผ้าไหมอำเภอนาหว้า ชื่อ “กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”(13 พฤศจิกายน 2515) ได้ชื่อนี้เพราะอำเภอนาหว้า เป็นกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของประเทศไทย

ภาพ : Amazing ไทยเท่ , ผ้าลายมุกประยุกต์ By Arisa - ผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar