อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ผลสำเร็จ ผลักดันข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่ตลาดออสเตรีย

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ผลสำเร็จ ผลักดันข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่ตลาดออสเตรีย

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :