อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :