อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 81,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 81,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4

 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :