อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ไทยส่งออกสับปะรดอันดับ 1 ของโลก และมะม่วงเบาสงขลา สินค้า GI

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ไทยส่งออกสับปะรดอันดับ 1 ของโลก และมะม่วงเบาสงขลา สินค้า GI

 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :