อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 พม. จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ช่วยครอบครัวยากจนกว่า 2.3 ล้านคน ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตเด็กที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 พม. จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ช่วยครอบครัวยากจนกว่า 2.3 ล้านคน ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตเด็กที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar