อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 เอลนีโญ ส่งผลให้อากาศแล้ง เสี่ยงเกิดไฟป่าและ pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เตือนกลุ่มเปราะบางระวังเรื่องสุขภาพ

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 เอลนีโญ ส่งผลให้อากาศแล้ง เสี่ยงเกิดไฟป่าและ pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เตือนกลุ่มเปราะบางระวังเรื่องสุขภาพ 

 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar