อ้ายแคนบอกข่าว ? ผู้ประกอบการที่ซื้อ ATK ตรวจให้พนักงาน สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักจากกำไร ก่อนคำนวณภาษีได้ร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า

อ้ายแคนบอกข่าว ? ผู้ประกอบการที่ซื้อ ATK ตรวจให้พนักงาน สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักจากกำไร ก่อนคำนวณภาษีได้ร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค ทั่วประเทศ, ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2, เพจอ้ายแคนบอกข่าว, และเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :